Contact: Contact informatie

Contact informatie

                                                     Praktijkgegevens:

                                              S c h u t t e   O p t o m e t r i e
                                              Z w a n e b l o e m  7
                                              7 7 7 2  M T  H a r d e n b e r g

                                              T e l :  0 5 2 3 - 7 6 9  0 4 9 

                                              E - m a i l : schutteoptometrie@xs4all.nl


Geachte bezoeker,

Welkom op de nieuwe site bij Schutte Optometrie.
Schutte Optometrie heeft door de koppeling van de functionele optometrie en de klinische optometrie een praktijk met veel mogelijkheden binnen de oogzorg. Om op deze website overzichtelijk de diverse onderwerpen te kunnen zoeken is gekozen voor een heldere lay-out en structuur.
Hopelijk kunt u snel en doelgericht uw gewenste onderwerpen vinden.
Veel leesplezier en, indien nodig, graag tot ziens !

Nieuwe praktijkruimte.
Schutte Optometrie heeft een nieuwe praktijk.
Deze nieuwbouw heeft een aparte entree, eigen wachtruimte en een ruime praktijk van 13 x 4 m. 
Er is rekening gehouden met zo weinig mogelijk storende visuele prikkels en de optometriepraktijk heeft een eigen klimaat beheersing. Ook is er voldoende gratis parkeergelegenheid pal naast de ingang van Schutte Optometrie.   

Uw vervolg-afspraak on-line reserveren.
U kunt als u wilt uw vervolg-afspraak onder "CONTACT" nu snel en gemakkelijk on-line reserveren.
Dit betreft een afspraakmogelijkheid voor cliënten die al een onderzoek bij Schutte Optometrie hebben gehad en een vervolg afspraak willen maken of een periodieke controle wensen.
     
Over Schutte Optometrie
Schutte Optometrie is van oudsher een praktijk met uitzonderlijke aandacht voor visuele aangelegenheden. Als 4-e generatie in de optiek (sinds 1864) is de oogzorg bij Schutte Optometrie er met de paplepel ingegoten. De interesse in het “binoculair zien” ( het kijken met twee ogen) is bij optometrist Johan Schutte enorm versterkt na het behalen van een deelcertificaat aan de City University of London in 1986, waarin dit onderwerp een deel van de studie betrof. In 1996 behaalde hij de overgangsopleiding tot HBO optometrist en nadien heeft hij zich meer en meer verdiept in de functionele optometrie. Momenteel heeft Schutte Optometrie zich ontwikkeld tot een geheel zelfstandig paramedisch bedrijf met praktijken in Hardenberg en Deventer (aparte afdeling bij opticien “Zien en Gezien Worden”). De nadruk tijdens deze functioneel optometrische oogmetingen ligt op het opsporen van hiaten in het visuele systeem om deze daarna te matchen met de geuite klachten.

Samenwerk maakt sterk
Voor patiënten met aanhoudende Whiplash-gerelateerde klachten onderhoudt Schutte Optometrie samenwerkingsverbanden met meerdere revalidatiecentra, ziekenhuizen en fysio-en ergotherapeuten. 
Voor kinderen met lees-en leerproblemen zijn er nauwe samenwerkingsverbanden met verschillen kinderfysiopraktijken. Ook geeft Schutte Optometrie al jaren cursussen voor geïnteresseerde therapeuten met de focus op het opsporen van visueel functionele afwijkingen.


Tot slot 
Het is belangrijk om te weten dat Schutte Optometrie een zelfstandige optometriepraktijk is zonder commerciële bezigheden, dus geen verkoop van brilmode, contactlenzen en optische bijartikelen.
Op deze manier kunnen wij ons 100% richten op functionele en paramedische oogzorg.
Uitgebreid, objectief en betrouwbaar.


S c h u t t e   O p t o m e t r i e  :   e e n   a n d e r e  K I J K  o p  Z I E N 

 

     

Bel Schutte Optometrie voor meer informatie of een afpraak: 0523 - 769 049 / Adres: Zwanebloem 7 Hardenberg