Optometrie: De Optometrist

De Optometrist

 

Wat doet de optometrist?
De optometrist levert oogzorg op maat. Hij houdt zich bezig met de zorg voor het oog in de ruimste zin van het woord. Tot de taak van de optometrist behoren oogmetingen, het opsporen van afwijkingen of ziektes aan het oog en het aanmeten van brillen en lenzen.


Optometrie is een vakgebied in ontwikkeling. Binnen de Nederlandse gezondheidszorg ontplooit het zich tot een volwaardige beroepsgroep op het gebied van oogzorg. De meeste optometristen zijn lid van de Optometristen Vereniging Nederland ( OVN).
HBO-optometrist is een wettelijke erkende beroepsgroep binnen de gezondheidszorg. De optometrie is een door het Ministerie van Volksgezondheid erkende professie binnen de eerstelijns oog-zorg. Door bepaalde taken over te nemen van de oogarts, zorgen de optometristen voor kortere wachtlijsten bij ziekenhuizen.

 

Opleiding optometrie op HBO-niveau
De opleiding optometrie op HBO-niveau is een uitbreiding van de algemene anatomie en fysiologie van het lichaam die de MBO opleidingen onderwijzen. Maar ook pathologie (ziekteleer), klinische optometrie (metingen, verdovingen, technieken), oogheelkunde (ziekteleer specifiek voor het oog), farmacologie en het vak binoculair zien (samenwerking tussen de ogen) worden bij de HBO-opleiding uitvoerig behandeld. De opleiding wordt gegeven aan de Hogeschool van Utrecht.

Diagnostiseren
Het verschil van de HBO-opleiding ten opzichte van de MBO-opleiding is voornamelijk dat er een dieper inzicht in de oorzaak van oogaandoeningen wordt verkregen. Tijdens de studie leert de optometrist oogaandoeningen te ontdekken en te diagnostiseren. De voltijd opleiding optometrie duurt vier jaar. Vereist is een Havo-vooropleiding met wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Voor de deeltijdopleiding die vier jaar duurt, komen alleen gediplomeerd opticiens in aanmerking. Na het eerste jaar ontvangt de deeltijdstudent een overgangscertificaat en in het tweede jaar wordt er een scriptie geschreven.

Specialismen binnen de optometrie
Er zijn optometristen die zich meer gespecialiseerd hebben in bepaalde onderwerpen binnen het vakgebied optometrie. Deze specialisaties zijn binoculair zien (het opsporen en verhelpen van samenwerkingsproblemen tussen de ogen), low vision (het aanmeten van hulpmiddelen voor slechtzienden), refractiechirurgie (het veranderen van de oogsterkte door middel van laseren of implantlenzen) en contactlenzen. 

Schutte optometrie heeft zich als functioneel optometrist gespecialiseerd in binoculair zien. 


CORONA info:
Druppelen : NEE
Fysiek oogcontact: NEE 
Functionele Optometrie: JA
lees CORONA protocol hieronder