Optometrie: De toegevoegde waarde van de Functioneel Optometrist

De toegevoegde waarde van de Functioneel OptometristDe oogzorg in Nederland is met nadruk gericht op de gezichtsscherpte en op de gezondheid van de ogen. Minstens zo belangrijk is de samenwerking van de ogen (binoculair zien). Specifieke binoculaire meetmethoden kunnen aantonen of er sprake is van een visuele dysfunctie. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken of de algemene visuele motorische en sensorische  vaardigheden aan de normwaarden voldoen. Goede visuele vaardigheden zijn noodzakelijk om efficiënt veel informatie te kunnen verwerken. Tijdens een minimaal 1 uur durend functioneel optometrisch onderzoek worden de ogen op meer dan 15 normwaarden en vaardigheden getoetst.  

Functionele Optometrie
De functionele optometrie betreft een specialisatie binnen de optometrie zoals bijv. de manuele fysiotherapie een specialisme betreft naast de standaard fysiotherapie. Deze vorm van functionele oogzorg is erop gericht oplossingen te vinden voor mensen die door een visueel probleem niet goed kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Zien moet een automatisch proces zijn dat weinig inspanning kost. Zo kunnen er door een onjuiste oogsamenwerking diverse klachten ontstaan zoals:

Leer-, schrijf- en leesproblemen in allerlei vormen
Een slechte concentratie
Een slechte of verminderde grove en/ of fijne motoriek
Een slechte oog-handcoördinatie
Het vermijden van leeswerk
Hoofdpijn
Branderige of jeukende ogen
Gedragsproblemen
 

Ook bij kinderen kan een verminderde oogsamenwerking een (mede) oorzaak zijn van verminderde  (school)prestaties. Een geringe sensorische oogfout zoals fixatie disparatie (FD) kan klachten veroorzaken welke sterk op dyslexie lijken. Kinderen kunnen ook verminderde oogmotorische kwaliteiten hebben(accommoderen, convergeren, divergeren) waardoor ze veel moeite hebben om een regel te volgen, of het kost (onbewust) moeite niet dubbel te zien. Deze kinderen hebben vaak een verminderd vertrouwen in hun visuele informatie, maken onnodige fouten, kunnen concentratieproblemen hebben en kunnen snel afgeleid zijn. Dat bemoeilijkt het goed ontwikkelen van een visueel woordbeeld aanzienlijk.  Bij  lees-en leerproblemen en bij een vermoeden van dyslexie wordt steeds vaker een functioneel optometrisch onderzoek aangeraden om zeker te weten of de visuele verwerking en vaardigheden Pluis of Niet Pluis zijn. Indien nodig zijn er veel mogelijkheden om een matige, vertraagde en zelfs slechte visuele verwerking te verbeteren.    

De functioneel optometrist kijkt verder dan correcties voor bijziend en verziend. Vanzelfsprekend is scherp zien heel belangrijk, maar het is ook van groot belang dat door een goede oogsamenwerking de informatie goed verwerkt wordt. Het zijn juist deze onderzoeken naar het binoculair zien (het kijken met twee ogen) wat het onderscheidt maakt tussen een standaard oogmeting en een een functioneel optometrisch onderzoek. 

 
Het komt regelmatig voor dat een functioneel optometrisch onderzoek een visuele disfunctie aan het licht brengt terwijl er geen sprake is van een verminderd gezichtsvermogen. Vaak kan dan ook een link gelegd worden met andere opmerkelijkheden zoals:  altijd al moeite met balsporten gehad (verminderd dieptezicht), niet willen lezen maar wel plaatjes kijken, te vaak spullen omgooien of te vaak onnodig struikelen, vanaf groep 3 ineens een hekel aan school krijgen, in de weekenden en vakanties fit maar na schooltijd altijd "op", thuis alles onder controle maar op school zien we dit niet terug.

 

Syntonics                                                                                                                         Binoculaire correcties  S c h u t t e   O p t o m e t r i e
e e n   a n d e r e  K I J K  o p   Z I E N

CORONA info:
Druppelen : NEE
Fysiek oogcontact: NEE 
Functionele Optometrie: JA
lees CORONA protocol hieronder