Kijkproblemen?: Diabetes / macula degeneratie

Diabetes / macula degeneratie

DIABETES

Diabetische retinopathie
Netvliesafwijkingen kunnen ontstaan als een mogelijke complicatie bij diabetes mellitus. Er is dan sprake van diabetische retinopathie, waarbij de bloedvoorziening van het netvlies wordt belemmerd door de diabetes.

De hierdoor ontstane veranderingen kunnen zich voordoen in twee vormen. De wand van de kleine bloedvaten is veranderd. Daardoor kan lekkage van vocht en bloed optreden, deze vorm heet: exsudatieve retinopathie

Daaropvolgend kan bloedvatnieuwvorming optreden,deze vorm heet: proliferatieve retinopathie. Deze nieuwe bloedvaatjes zijn erg broos en kunnen gemakkelijk bloedingen in het glasvocht binnen in het oog veroorzaken.
Met deze digitale netvliescamera wordt uw netvlies gescreend op pluis / niet pluis.
Bij NIET PLUIS wordt u via uw huisarts naar de oogarts verwezen.

Hiernaast een netvliesbeeld met diabetische retinopathie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Macula degeneratie

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie
Leeftijdsgebonden maculadegeneratie wordt veroorzaakt door een verouderingsproces van de macula (gele vlek), het centrum van het netvlies. Aangezien de aandoening alleen het centrale zien aantast, gaat men vooral gezichtsscherpte missen. Op de plek waar men de blik op richt wordt dan een onduidelijke wazige vlek of vertekening waargenomen.

De kegeltjes en staafjes zijn zintuigcellen die zich aan het buitenoppervlak van het netvlies bevinden. Ze reageren op lichtprikkels, waardoor er chemische reacties ontstaan.Tijdens deze reacties worden schadelijke stoffen (zoals vrije zuurstofradicalen) gevormd. Deze stoffen kunnen op langere termijn schade aanrichten aan het netvlies en aan het pigmentepitheel op de buitenzijde van het netvlies.

Wat zijn de verschillende vormen van leeftijdsgebonden maculadegeneratie?
Er kan een onderscheid maken tussen drie vormen van maculadegeneratie:

Beginnende macula degeneratie: hierbij bestaan nog weinig of geen klachten.

Droge maculadegeneratie: Deze vorm begint als kleine bleekgele afzettingen, drusen genoemd, zich beginnen op te hopen in de macula. Deze drusen breken geleidelijk de lichtgevoelige cellen in de macula af, waardoor het zien zal verminderen. Dit is een sluipend en zeer langzaam verlopend proces, waarbij het vele jaren kan duren, voordat het zien achteruit gaat. Gewoonlijk zijn beide ogen min of meer gelijk aangedaan. Het is bij de droge OMD (Ouderdoms Macula Degeneratie) belangrijk dat u uw gezichtsvermogen goed in de gaten houdt, omdat de droge OMD zich kan ontwikkelen tot de ernstiger 'natte' vorm.


Hiernaast een voorbeeld van een droge maculadegeneratie. 

Natte maculadegeneratie:
Deze vorm van OMD wordt ook wel exsudatieve OMD genoemd. Bij natte OMD verloopt het proces veel sneller. De natte OMD ontstaat als er zeer kleine nieuwe bloedvaatjes achter de macula gaan groeien. Omdat de wanden van deze bloedvaatjes niet normaal zijn, lekken ze bloedplasma en gaan ze gemakkelijk kapot, wat gepaard gaat met een bloeding. Bloed en bloedplasma (het bloedvocht zonder de gekleurde cellen) beschadigen de macula, welke aanleiding geven tot een snelle en ernstige achteruitgang van het gezichts-vermogen. Uiteindelijk ontstaat een litteken in de macula met verlies van het centrale zien. Natte OMD treedt vrijwel alleen op bij mensen die al droge OMD hebben. Opvallend is dat het andere oog nog lange tijd redelijk goed kan blijven.Hiernaast een voorbeeld van ernstige natte vorm van macula degeneratie.
De amslerkaart is een eenvoudige test om te controleren of het netvlies vertekeningen heeft. U kunt deze controle kaart gratis ophalen bij Schutte Optometrie

 

Voor aanvullende informatie, tips en feiten kunt u terecht bij Macula Vereniging Nederland.

CORONA info:
Druppelen : NEE
Fysiek oogcontact: NEE 
Functionele Optometrie: JA
lees CORONA protocol hieronder