Kinderen: Dyslexie en fixatie disparatie (FD)

Dyslexie en fixatie disparatie (FD)

Definitie dyslexie, zoals gehanteerd door de Stichting Dyslexie Nederland:

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen).


Het komt regelmatig voor dat naast of zelfs in plaats van dyslexie er sprake is fixatie disparatie.
De verschijnselen lijken op elkaar. Er bestaat dus geen (prisma-)bril wat de dyslectie kan doen verdwijnen. Een prisma als correctie voor de fixatie disparatie geeft  vaak rust aan de ogen en een meer stabiel beeld met meer overzicht. Ook worden er minder "domme" foutjes gemaakt.
 
Dyslexie is een complex leesprobleem, het is veel meer dan alleen het omdraaien van letters.Dyslectische kinderen én volwassenen kunnen problemen hebben met:

woordherkenning (technisch lezen)  /  het onthouden van woordbeelden (spelling)  /  het onthouden van losse gegevens (jaartallen, rijtjes, woordjes, muzieknoten, topografische namen, formules)  /  twee dingen tegelijk doen, bijv. schrijven en luisteren  /  mondeling formuleren /  de uitspraak in vreemde talen ( proberen door een fonetische uitspraak de spelling te onthouden)  /  het herkennen van verschillen tussen de klanken in de woorden.
concentratie: niet kunnen afsluiten van zaken die niet belangrijk zijn en hierdoor het overzicht kwijt raken.

De woorden dansen.
Het komt nogal eens voor dat een kind met leesproblemen aangeeft dat hij/zij de woorden en regels ziet dansen. Dit betekent vaak onrust in het visuele systeem m.b.t. scherpstellen/ focussen en convergeren (ogen naar binen draaien). Als dit niet soepel gebeurd vinden er haperingen in de beeldverwerking plaats waardoor het lijkt alsof het beeld beweegt.

Ga met de cursor op onderstaande tekst staan en u ziet wat er kan gebeuren bij leesproblemen als gevolg van verminderde oogmotorische souplesse.Meten is weten

Schutte Optometrie heeft de kennis en jarenlange ervaring in huis om middels meerdere technieken ( zie meettechnieken) in kaart te brengen of er sprake is van fixatie disparatie ( een geringe sensorische oogafwijking met soms grote gevolgen), wel of niet in combinatie met een visueel motorisch binoculair probleem ( binoculair= samenwerking van beide ogen). 

Schutte Optometrie heeft samenwerkingsverbanden met logopedisten, kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en RT-ers om kinderen met o.a. lees-en leerproblemen te  screenen op visuele vaardigheden en te toetsen op de normwaarden welke hierbij gelden.  


S c h u t t e   O p t o m e t r i e  

e e n  a n d e r e  K I J K  o p  Z I E N CORONA info:
Druppelen : NEE
Fysiek oogcontact: NEE 
Functionele Optometrie: JA
lees CORONA protocol hieronder