Meettechnieken: FD curve meting

FD curve meting

Wat is een fixatie disparatie (FD) curve meting
Een FD Curve meting is een wetenschappelijk verantwoord oogonderzoek om middels een grafische analyse de oogmotorische en sensorische eigenschappen in kaart te brengen.

Meetprocedure
Op een afstand van drie meter kijkt de cliënt naar een speciaal ontworpen meetkast. Middels gepolariseerde glazen wordt wel met beide ogen gekeken maar kunnen de ogen niet samenwerken. Het R-oog ziet van een verticale streep het bovenste gedeelte en het L-oog het onderste gedeelte. Alleen met een goede oogsamenwerking worden de apart waargenomen strepen als 1 verticale lijn gezien. Worden de lijnen niet exact onder elkaar waargenomen dan wordt 1 lijn dusdanig verschoven totdat er weer 1 ononderbroken lijn wordt gezien. 
Door het ogenpaar zowel convergent als divergent te belasten met prismatische glazen zal er met regelmaat een verschuiving in het waargenomen beeld plaatsvinden. Door de grootte van de verschuiving en de toegepaste prismatische waarde in een grafiek uit te zetten ontstaat er een fixatie disparatie curve. 


De fixatie disparatie curves worden onderverdeeld in  4 basisvarianten.
 


Een fixatie disparatie curve geeft veel informatie over de motorische en sensorische visuele vaardigheden. Ook het eventueel voorschrijven van een prismatische correctie en wanneer juist niet kan hiermee goed overwogen worden.   

Uit onze ervaring blijkt dat meestal de maximale prismatische afwijking gemeten met deze fixatie disparatie curve praktisch gelijk is aan de prisma meting met de Polatest- MKH methode.
Wanneer deze niet gelijk zijn is dit een reden om extra voorzichting te zijn met het voorschrijven van prisma´s.      

    

CORONA info:
Druppelen : NEE
Fysiek oogcontact: NEE 
Functionele Optometrie: JA
lees CORONA protocol hieronder