Contact: Info Schutte Optometrie Hardenberg / Contactgegevens

Info Schutte Optometrie Hardenberg / Contactgegevens

                                                     Praktijkadres:

                                              S c h u t t e   O p t o m e t r i e
                                              Z w a n e b l o e m  7
                                              7 7 7 2  M T  H a r d e n b e r g

Vanwege het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd ben ik per 01-08-2021 in Hardenberg gestopt met de reguliere optometrie. Ik zie alleen nog clienten voor functionele oogonderzoeken op verwijzingen van therapeuten, revalidatiecentra en enkele opticiens.  
Voor aanvullende informatie zie onderwerp op de Homepagina ( R-boven): 
                                                 
Optometrie
                                  < veranderingen per 01-08-2021


S c h u t t e   O p t o m e t r i e  :   e e n   a n d e r e  K I J K  o p  Z I E N 

 

     

Geen reguliere afspraken
meer in Hardenberg. Zie info hieronder:
Optometrie >veranderingen per 01-08-2021