Kijkproblemen?: Meniere, CVS , ME , TIA , Hersenschudding

Meniere, CVS , ME , TIA , Hersenschudding


Ménière
Bij de ziekte van Ménière is er sprake van een niet goed werkend binnenoor, waardoor aanvalsgewijs klachten van slechthorendheid, duizeligheid en oorsuizen ontstaan. Zo'n aanval gaat samen met duizeligheid, misselijkheid, braken en met het horen van geluiden die niet uit de omgeving komen (oorsuizen). 

Naar de ziekte van Ménière is en wordt nog steeds uitgebreid onderzoek gedaan. De precieze oorzaak van de ziekte is echter nog steeds niet bekend. Er wordt vanuit gegaan dat er een ophoping van de endolymfe vloeistof in de binnenste ruimte van het slakkenhuis plaatsvindt . Door deze ophoping ontstaat er spanning op het aanliggende membraan en veroorzaakt waarschijnlijk het drukgevoel waarover patiënten klagen. Het membraan kan bij aanhoudende druk scheuren waardoor de endolymfe vloeistof en de perilymfe vloeistof zich vermengen. Dit kan een Ménière aanval veroorzaken. 


Het visuele systeem heeft een correlatie met de in het binnenoor gelegen evenwichtsorganen, het zogenanaamde vestibulo-oculair reflex (afgekort VOR). Dit betreft een reflexmatige oogbeweging die zorgt voor een stabiel netvliesbeeld als het hoofd beweegt. Bij de vestibulo-oculaire reflex draaien  de ogen naar rechts als het hoofd naar links beweegt, of andersom. Ook bewegingen van het hoofd omhoog, naar de schouder of combinaties daarvan worden door de reflex gecompenseerd. Op deze manier kan men een beeld vasthouden terwijl het lichaam beweegt, bijvoorbeeld bij het kijken naar een punt aan het eind van deze zin terwijl het hoofd beweegt.


Patienten met Meniérè weten dat stress en onregelmatig leven de klachten kunnen verergeren. Hetzelfde geldt voor patiënten met het Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS of ME). Het is een feit dat 80 % van onze informatie via ons visuele systeem binnenkomt. Het is dus van groot belang dat patiënten met Meniérè, CVS, ME of met een verleden van een hersenschudding of hersenkneuzing geen belemmering ondervinden van een visuele dysfunctie. Vooral fixatie disparatie kan reeds bestaande klachten doen verergeren. Meten is weten, een prismacorrectie kan klachten verminderen.

Een functioneel oogonderzoek bij patiënten met whiplash, CVS, ME en een verleden met een hersenschudding of hersenkneuzing verloopt anders dan een standaard functioneel oogonderzoek. Omdat deze patiëntengroep doorgaans meer prikkelgevoelig zijn, worden een aantal test onderdelen niet achter elkaar uitgevoerd. Omdat verminderde concentratie ook vaak een rol meespeelt wordt er tussentijds pauze genomen voor een korte uitleg en een glas water of een kopje koffie/thee. Uit jarenlange ervaring weet Schutte Optometrie dat juist deze op tijd genomen rustmomenten bij deze groep patiënten niet alleen zeer wordt gewaardeerd maar ook de meetresultaten ten goede komt. Schutte Functionele Optometrie

een andere KIJK op ZIEN

Bel 0523 - 769 049 voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.       

CORONA info:
Druppelen : NEE
Fysiek oogcontact: NEE 
Functionele Optometrie: JA
lees CORONA protocol hieronder