Optometrie: Nieuw: Visueel Fit + Senaptec

Nieuw: Visueel Fit + Senaptec

Nieuw in 2021:
Uitbreiding met Orthoptist, Visueel Fit en Senaptec.

Ons nieuwe team bestaat vanaf 2021 uit 6 specialisten.
Jolanda : Orthoptist 
Esmee, Kim, Bas en Danielle / ergotherapeuten met extra specialisme: Visuele Training
Johan : Functioneel- en Neuro Optometrist 

Wie doet wat :
Jolanda en Johan doen alle functionele oogonderzoeken m.b.t. oogmotoriek, prismametingen, oogsamenwerking (sensorisch, Fixatie Disparatie) en geven advies aan de ergotherapeuten over het te volgen trainingsprogramma eventueel in combinatie met een specifieke (prisma)bril correctie.

Visueel Fit en Senaptec:
Visueel Fit is vanaf 2021 de verzamelnaam van alle mogelijke visuele trainingen.
Het Visuele Trainings programma bestaat uit de volgende 10 onderdelen:

Oogvolgbewegingen, Saccades, Fixaties, Scannen, Convergeren, Divergeren,
Accommoderen, Visuele Perceptie, Perifeer zicht, Stereopsis (dieptezien en Anti- Suppressie.

Er zijn 50 verschillende oefeningen in dit programma verwerkt, dus voor de ergotherapeuten een enorme keuze uit verschillende oefeningen per onderdeel. Op deze manier leveren we maatwerk en kunnen m.b.t. visueel geralateerde klachten er "uithalen wat er in zit".

Senaptec is een nieuw dynamisch visueel trainingsprogramma middels een groot touchscreen waarbij gebruik wordt gemaakt van een uitgekiend software pakket voor visuele oefeningen. We hebben keuze uit tientallen oefeningen m.b.t. reactie vermogen, perifeer zicht, oog-hand coordinatie, cognitieve vaardigheden, Go- No Go, verbetering prikkel acceptatie etc.
Alle oefeningen kunnen we aanpassen m.b.t. het aantal "targets", de oefensnelheid en de oefenduur.

Ook heeft Senaptec de mogelijkheid om een aantal belangrijke visuele vaardigheden te toetsen aan de normwaarden passend bij een patient of passend bij een (top)sporter. Senaptec is gekoppeld aan een enorme database. Door deze toetsing krijgen we een sterkte/zwakte analyse en kunnen we nog beter op maat het Visueel Fit oefenprogramma toepassen. Ook kunnen we met Senaptec tussentijds de vorderingen in kaart brengen en indien nodig de oefeningen aanpassen.  

Voor wie ?
Wij richten ons specifiek op 2 groepen:
A:
NAH patienten (Niet Aangeboren Hersenletsel) waaronder veel
patienten met aanhoudende whiplash gerelateerde klachten en patienten met behoefte aan visuele ondersteuning m.b.t. Cognitieve FX.   

B:
Kinderen met lees- en leerproblemen.
(zie ook de Klachtenlijst voor Kinderen)

Tot slot:
Het Visueel Fit programma met Senaptec toepassingen wordt in Hardenberg uitgevoerd
op 2 verschillende locaties.
Optometrist Johan Schutte is het aanspreekpunt voor de eerste afspraak en zal u verwijzen naar de juiste locatie. 
U kunt bellen voor een afspraak en/of aanvullende informatie: 0523 - 769 049.
U krijgt dan Johan Schutte of het sceretariaat van Schutte Optometrie te spreken.
Als u niet direct te woord wordt gestaan dan wordt u meestal binnen 2 dagen teruggebeld (ook 's avonds)

                                           S C H U T T E    O P T O M E T R I E

                                                     Een andere kijk op zien !

 
 

 


Nieuw:
Schutte Optometrie breidt uit in 2021. Samenwerking
met orthoptist en start 
Visueel Fit / Senaptec
Visueel oefenprogramma.


Kijk hieronder voor meer info.