Therapie mogelijkheden: Prismabril

Prismabril

Een prismatische correctie wordt bij Schutte Optometrie gegeven wanneer meerdere testen uitwijzen dat dit klachtenvermindering oplevert. Het gebruik van de prismabril kan variëren van een paar uur per week tot de hele dag. 

Wordt een prismabril geadviseerd dan volgt altijd binnen 2 à 3 maanden een controle. Tijdens deze controle wordt het effect in kaart gebracht en worden aanvullende testen uitgevoerd om te bepalen of verdere ondersteuning door visuele oefeningen zijn aan te raden.

Schutte Optometrie heeft geen commerciële activiteiten en verkoopt daarom geen modebrillen. De opticien van uw keuze moet zorgen voor een geschikt montuur voor de prismaglazen.Een prismabril moet dus goed passen, mag niet afzakken en moet de juiste ronding en inclinatiehoek hebben. Een perfect passende prismabril geeft het meeste kijkcomfort.     


Wanneer geen prisma correctie
Een prisma correctie mag niet gegeven worden als er de mogelijkeid bestaat van "prisma-eating". 
Hiermee wordt bedoeld dat de prismatische sterkte op den duur fors kan toenemen, bijvoorbeeld bij een obligate hetereforie en excentrische fixatie / micro strabisme. Wanneer de juiste metingen worden gedaan en de gegevens goed worden annalyseerd is de kans op deze ongewenste situatie nihil. Foutief opgemeten en gegeven prisma's worden helaas hier en daar nog wel eens voorgeschreven en geven de prismabril een negatieve naam. Prisma's opmeten en de juiste hoeveelheid voorschrijven, wel of niet in combinatie met visuele trainingen is een specialisme van de HBO gediplomeeerde functioneel optometrist, dan is het veilig en betrouwbaar.        

CORONA info:
Druppelen : NEE
Fysiek oogcontact: NEE 
Functionele Optometrie: JA
lees CORONA protocol hieronder