Kinderen: Smart in everything, except school

Smart in everything, except school

Smart in everything……except school !!

In de praktijk komt het regelmatig voor. Kinderen die thuis alles begrijpen en doorhebben, leuk met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen, hun hand niet omdraaien voor moeilijke computerspelletjes maar op school gaat het niet naar verwachting. Zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor deze verminderde schoolprestaties dan is een onderzoek naar de visuele vaardigheden zeker aan te raden omdat 80% van alle binnenkomende informatie ons via de ogen bereikt.  

Wat kan de functioneel optometrist voor deze groep kinderen betekenen. Ten eerste in kaart brengen of alle functionele visuele eigenschappen aan de normwaarden voldoen. En dat gaat verder dan alleen maar testen op scherp zien. Er wordt getest op normwaarden m.b.t. het scherpstellen van de ooglenzen op leesafstand (accommoderen), het vermogen om de ogen/oogspieren naar binnen te draaien (convergeren) en om dit soepel een langere tijd te kunnen volhouden (fusionele reserves). Ook zijn er normaarden voor goed 3D zicht (stereopsis), voor het goed kunnen volgen van woorden en zinnen ( kleine oogvolgbewegingen), het kunnen vinden van de volgende regel door het maken van oogsprongen (saccades) en het zoeken en rustig verwerken van visuele informatie (scannen en visueel geheugen). Wordt aangetoond dat het visuele systeem op één of meerdere punten niet optimaal functioneert dan kan dat visuele stress veroorzaken. Een kind kan in zo’n situatie op zich goed en scherp zien maar moet continu extra energie aanwenden om alle visuele informatie te verwerken op een tempo die school van hem/haar verwacht. En hoe hoger de klas des te meer er (aan)geleerd moet worden en gaan relatief “kleine” oogfouten een grotere rol spelen bij opdrachten waarbij een kind nauwkeurig moet werken en nadenken. 

Het is daarom belangrijk om zeker te weten of er sprake is van onnodig energie verlies en prestatie vermindering als gevolg van verminderde visuele vaardigheden.

Wilt u zeker weten of uw kind over goede visuele vaardigheden beschikt? 
Maak dan vrijblijvend een afspraak bij de functioneel Optometrist ( specialist Binoculair Zien).
Meten is weten.  

Rustiger kunnen kijken geeft ook rust in het verwerken van visuele informatie en meer energie. Indien nodig geeft de juiste visuele therapie (zie therapiën) meer rust in de visuele verwerking, hierdoor krijgt een kind meer overzicht, maakt minder onnodige fouten en dit resulteert ook vaak in een verbetering van het zelfvertrouwen.
 

CORONA info:
Druppelen : NEE
Fysiek oogcontact: NEE 
Functionele Optometrie: JA
lees CORONA protocol hieronder