Therapie mogelijkheden: Syntonics training

Syntonics training

Wat houdt Syntonics in.
Syntonics of Syntonictraining is een VISUELE training dat op dit moment de meest geavanceerde tak van klinische wetenschap in de “lichttherapie” is. Sinds 1920 wordt syntonictraining met veel succes toegepast door optometristen bij patiënten met een verminderd werkend visueel systeem. Aangezien 80% van alle binnenkomende informatie via de ogen verwerkt moeten worden, is het logisch dat een probleem in het visuele systeem een behoorlijke neerslag kan hebben op lees-en leervaardigheden, sportbeoefening, stress gevoeligheid en beeldschernwerkzaamheden.

Doel van de Syntonictraining.
Syntonics is een wetenschap ontwikkeld in 1920 door Dr. Harry Riley Spitler, en betekent: in balans brengen. Wanneer het lichaam te maken heeft gehad met een onbalans in welke vorm dan ook, dan kán dit resulteren in een blokkade in het visueel systeem. Deze blokkade uit zich in een gereduceerd perceptueel visueel veld, omdat retinale Marvo en Parvo cellen met vertakkingen in de visuele cortex minder functioneren. Deze niet visueel ingestelde netvlies cellen hebben een directe verbinding met in eerste instantie ook niet-visueel gerelateerd lijkende hersengebieden zoals de hypothalamus en de pijnappelklier of epifyse. Deze centra beïnvloeden het elektronisch-, chemisch- en hormonaal-evenwicht, dat een effect heeft op al het lichamelijk functioneren, en dus ook het zien. Het is voor te stellen dat zo’n blokkade een behoorlijk effect kan hebben op het (hele) lichaam. Problemen die hieruit kunnen voortkomen zijn zoals:

wazig of onstabiel zien, vermoeide ogen, vermoeidheid, scheelzien, lui oog, dubbel zien, slecht diepte zicht, verminderd perifeer zicht, lichtgevoelig, hoofdpijn, slechte concentratie, slecht geheugen, leesproblemen, problemen bij verkeersdeelname, verminderde concentratie, evenwichtsproblemen.


Vermindering functioneel gezichtsveld.
Het gebeurt vaak dat bij aanhoudende klachten het gezichtsveld (vaak onbewust) vernauwt. De perifere visuele prikkels (o.a. bewegingen) worden minder goed verwerkt en dit vermindert het ruimtelijk beeld. Hierdoor raakt men het overzicht kwijt, men wordt gevoelig voor teveel visuele prikkels (vooral bewegingen en kleurcontrasten) en het wordt steeds moeilijker je te concentreren.
Schutte Optometrie maakt gebruik van speciale meetapparatuur om deze functionele gezichtsvelden in kaart te brengen.

Als u met de cursor op de foto hieronder gaat staan, ziet u wat bedoeld wordt met een verminderd functioneel gezichtsveld. Klinisch onderzoek en behandeling.
Jaren van klinisch onderzoek en studie hebben laten zien dat bepaalde selecties van lichtfrequenties (A.U.= Ängstrom unit) bijzondere effecten kunnen hebben op het lichaam wanneer de ogen aan deze lichtfrequenties worden blootgesteld. Dit maakt syntonictraining een krachtig hulpmiddel omdat de ogen via de oogzenuw een rechtstreekse verbinding hebben met de visuele cortex, het (achterse) hersengebied waar het "ZIEN" tot stand komt.
Een advies voor een syntonictherapie wordt gedaan na een grondige anamnese en nadat de gegevens bekend zijn van een uitgebreid visueel functioneel onderzoek (de 21-puntenmeting). Ook  visueel-motorische vaardigheden en de gevoeligheid in het perifere gezichtsveld worden bepaald. Wanneer deze gegevens zijn verzameld wordt bepaald of de cliënt in aanmerking komt voor Syntonics lichtherapie. De start procedure bestaat uit een dagelijkse lichttraining van minimaal 3 weken om het eerste effect in kaart te brengen. Deze dagbehandeling bestaat uit het kijken door geselecteerde kleurfilters gedurende tien minuten, dit kan gewoon thuis gedaan worden. Hiernaast kunnen ondersteunende visuele trainingen geadviseerd worden. Vaak is na deze drie weken al een verbetering merkbaar. 

Studie’s.
Er zijn controle studies uitgevoerd door Dr. Robert Michael Kaplan en Dr. Jacob Liberman. Zij hebben bewezen dat deze relatief korte training verbetering laat zien op het gebied van: visuele vaardigheden, perifeer zicht, geheugen, gedrag, stemming, prestaties in zijn algemeen evenals academisch succes. Zij bevestigden dat een groot aantal kinderen met leerproblemen een verlaging hebben van de gevoeligheid van het perifere gezichtsveld. Tijdens en na de syntonictraining lieten zij een verbetering zien in het perifere veld en de visuele vaardigheden waren verbeterd. Controlegroepen die geen lichttherapie ontvingen, toonden geen verbetering, niet in het perifere veld, noch in vaardigheden. Andere symptomen waren ook niet verdwenen. Mits op de juiste manier toegepast en gediagnosticeerd, kan syntonictraining een effectieve methode zijn om veel condities te verbeteren die te maken hebben met inefficiënt visueel functioneren. De leden van het College of Syntonic Optometry passen deze waardevolle hulp al meer dan zestig jaar toe op hun cliënten.


                                                website College of Syntonic Optometry

Aanhoudende kijkklachten bij dyslexie, na whiplash of hersenschudding?
Wij weten er alles van !
Bel 0523 - 769 049