Therapie mogelijkheden

Visuele Trainingen

Visuele trainingen zijn een belangrijk onderdeel van de functionele optometrie. Uit ervaring blijkt  dat met specifieke oefeningen op eigen kracht een visuele disfunctie kan worden aangepakt. Het oefenprogramma verloopt volgens een strikt plan.

Prismabril

Een prismatische correctie wordt bij specifieke kijkklachten toegepast. Vaak in combinatie met visuele trainingen.  

Er zijn omstandigheden wanneer er beslist geen prismatische correctie mag worden gegeven.   

Syntonics training

Tooties (Spelenderwijs beter visueel presteren)

CORONA en functionele Optometrie:
Lees CORONA protocol hieronder