Therapie mogelijkheden: Visuele Trainingen

Visuele Trainingen

Een visuele training wordt toegepast om onderdelen van het visuele systeem extra te prikkelen. De noodzaak om bepaalde onderdelen van het visuele systeem extra aandacht te geven wordt aan het licht gebracht middels de voorafgaande uitgebreide Functionele oogonderzoeken. (Zie meettechnnieken').

Schutte Optometrie heeft zich gespecialiseerd in een specifiek visueel trainingsprogramma, het zgn. "Pyramid Level Concept".

In dit Pyramid level model wordt het trainingsprogramma volgens een vast patroon afgewerkt waarbij alle belangrijke oogfunctionele eigenschappen aan bod komen.  Dit zorgt ervoor dat de aangeleerde vaardigheden goed in het visuele systeem geïntegreerd worden.


Als men bijv. een probleem heeft met accommoderen (scherpstellen) en er worden alleen maar accommodatie oefeningen gedaan, dan is de kans groot dat na een tijdelijke verbetering de oude klachten weer vrij snel terugkomen.

Het "Pyramid Level Concept" is dus samengevat geënt op de gedachte:
"je moet kunnen kruipen voordat je kan lopen, en lopen voordat je gaat rennen"
Volgens de structuur van de piramide wordt elk deel gesteund door de delen eronder, die dan op hun beurt een ondersteuning vormen voor de bovenste delen. Het onder de knie krijgen van elk onderdeel is van belang om een collaps te voorkomen en om de groei naar het volgende visuele niveau aan te kunnen.


Al naar gelang de ernst van de klacht, zijn er verschillende niveaus in trainings intensiviteit. Dit varieert van dagelijks thuis trainen (ong. 15 min.) tot 1x per week (ong. 30 min.) De periodes tussen opvolgende visuele oefeningen naar een hoger niveau van het "Pyramid Level Concept" worden per controle bekeken en varieert van 1 week tot 1 maand.
 

De visuele trainingen zijn gebaseerd op de ervaringen van het internationale OEP, the optometric extension program. In dit visuele trainingsprogramma wordt getraind op 4 opvolgende niveaus:

Als basisniveau de grove en fijne oogmotorische patronen, als tweede niveau de samenwerking tussen beide ogen (binoculariteit), als derde niveau het accommodatie systeem en het hoogste niveau betreft het perceptuele systeem. Kort samengevat: geen optimale visuele perceptie, zonder de aanwezigheid van een goede oogmotoriek. Op deze werkwijze  worden hiaten in het visuele systeem niet alleen verbeterd maar zorgen ook voor een blijvend positief effect.


CORONA info:
Druppelen : NEE
Fysiek oogcontact: NEE 
Functionele Optometrie: JA
lees CORONA protocol hieronder